Tytuł: Wspólnota mieszkaniowa
w praktyce

Autor: Stanisław Starkiewicz
ISBN: 83-7494-230-4
Ilość stron: 89
wspólnota mieszkaniowa
POBIERZ
darmowy fragment pdf:

wspólnota mieszkaniowaGWARANCJA:

Możesz w kazdej chwili po zakupie otrzymać zwrot pieniedzy za książkę - bez zbędnych pytań
(zobacz szczegóły gwarancji)Wspólnota Mieszkaniowa w praktyce
[wspólnoty mieszkaniowe] [wzory pism] [co to jest wspólnota]
 

Wspólnota mieszkaniowa

SPIS TREŚCI EBOOKA:
"Wspólnota mieszkaniowa w praktyce"


WSTĘP
Wykaz skrótów

PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI LOKALI

1. Pojęcie wspólnoty mieszkaniowe
2. Koszty nieruchomości wspólnej
3. Licytacja lokalu
4. Wydatki na remonty
5. Finansowanie kosztów zarządu
6. Zobowiązania wspólnoty mieszkaniowej

WARIANTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

1. Odrębna własność lokalu
2. Notarialne powierzenie zarządu
3. Sukcesywne wyodrębnienie lokali
4. Brak umowy o zarządzanie

ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTĄ MAŁĄ (2- 7 LOKALI)

1. Rodzaje zarządzania
2. Wyznaczenie zarządcy
3. Obliczanie większości współwłaścicieli
4. Współposiadanie i korzystanie z rzeczy
5. Rachunek z zarządu
6. Czynności zachowawcze
7. Zarząd przymusowy

ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTĄ DUŻĄ

1. Uprawnienia zarządu
2. Uchwały właścicieli lokali
3. Tryb głosowania
4. Zaskarżanie uchwał wspólnoty
5. Zarządca przymusowy
6. Wynagrodzenie zarządu
7. Główne obowiązki zarządu
8. Zwoływanie zebrań

ORZECZNICTWO

WZORY PISM